11 heinäkuuta 2012

Kirja 1800-luvun Tornionlaakson musiikista ruotsiksi! 
Joulukuussa 2009 ilmestyi suomeksi Marja Mustakallion kirja ”Musiikkia rajalla – sata vuotta tornionlaaksolaista musiikkielämää”. 
Teos  on nyt käännetty ruotsiksi. Kääntäjinä ovat toimineet Adam Huuva Haaparannasta ja Markus Sandberg Porvoosta.
Musiikkia rajalla-kirja kertoo musiikista 1800-luvun Tornionlaaksossa. Siinä etsitään vastausta kysymykseen, jättikö valtakunnan raja 1809 muutoksen merkit myös musiikkiin. Kirjassa on laaja luku, joka käsittelee Tornion ja Haaparannan vilkasta musiikkielämää 1800-luvun toisella puoliskolla. Lisäksi käsitellään kirkon musiikkia, kansanomaista musiikkia, musiikin jälkiä perukirjoissa. Yksi luku tutkii Matarengin kansanopiston musiikkia. 
Förlaget Arktinen Ajatus gav ut Marja Mustakallios bok ”Musik vid gränsen – Hundra år av tornedalskt musikliv” på finska 2009. Boken är nu äntligen översatt till svenska.
Boken beskriver musiklivet i 1800-talets Tornedalen och söker svar på frågan om gränsdragningen 1809 lämnade spår i musiken. Boken innehåller bl a ett omfångsrikt kapitel om det livliga musiklivet i Haparanda och Torneå under den senare halvan av 1800-talet. Dessutom behandlas kyrkans musik, den folkliga musiken och musikspår i bouppteckningar. Ett kapitel beskriver också musiken vid Tornedalens Folkhögskola i Övertorneå.